Dřevěné pelety jako moderní a ekologické palivo používá stále více domácností. Dopravu zajišťujeme po celé ČR!

picture picture

Vytápění peletami

Účelné a ekonomické využití zbytkové dřevní hmoty z pilařských a dřevozpracujících provozů má vliv na dlouhodobou udržitelnost tohoto způsobu vytápění a cenovou stabilitu pelet – paliva vyrobeného právě z materiálu pocházejícího především těchto zdrojů.

Téma "vytápění peletami" se dostává i v ČR do stále větší pozornosti odborné i laické veřejnosti. Přesto je však v porovnání s "klasickými" způsoby vytápění "mladou Popelkou".

Vytápění peletami je jednou z možností výroby tepla v našich podmínkách.

Ke kladům tohoto způsobu vytápění patří:

 • možnost využití obnovitelných zdrojů energie
 • ekologické parametry vytápění
 • úspornost provozu
 • komfort při vytápění

Účelné a ekonomické využití zbytkové dřevní hmoty z pilařských a dřevozpracujících provozů má vliv na dlouhodobou udržitelnost tohoto způsobu vytápění a cenovou stabilitu pelet - paliva vyrobeného právě z materiálu pocházejícího především těchto zdrojů.

Přestože dřevní pelety nejsou nejlevnějším zdrojem energie, jejich vlastnosti (stabilita ceny i složení, možnost jednoduchého dlouhodobého skladování, variabilita v možnosti dodávek, malý obsah popelovin, nulový obsah síry a neutralita ve vztahu ke tvorbě skleníkových plynů, vhodnost pro automatická topeniště) stavějí toto palivo do pozice paliva budoucnosti především pro malé tepelné zdroje.

Pro úvahu na téma účelnosti při využívání OZE je potřeba mít na paměti i míru účinnosti různých energetických zařízení:

 • automatické kotle na pelety 85 - 92%
 • tepelná elektrárna do 30%

Velmi nízká úroveň emisí produkovaných kotli na pelety je atributem vycházejícím ze spojení dvou výrobků - dřevních pelet - paliva s poměrně přesně definovatelnými vlastnostmi a obsahem škodlivin a automatických kotlů na pelety - zařízení, v nichž spalovací proces probíhá řízeně s cílem maximálního využití paliva při minimalizaci emisí, především prachu a kysličníku uhelnatého.

Pro srovnání:

Emise CO

 • hranice pro přiznání investiční dotace SFŽP (návrh) - max. 2200 mg/m3
 • hranice pro přiznání titulu Ekologicky šetrný výrobek - max. 2000 mg/m3
 • při spalování kusového dřeva v klasickém kotli - 728 mg/m3
 • hranice pro přiznání investiční dotace v SRN - max. 250 mg/m3
 • při spalování pelet v aut. kotlích - 4 mg/m3

Emise prachu

 • při spalování kusového dřeva - 164 mg/MJ
 • při spalování pelet v aut. kotlích - 7 mg/MJ

Úspornost vytápění u peletových kotlů je dána konstrukcí zařízení - efektivním řízením provozu kotle - možností regulace výkonu v širokém rozsahu 30 - 100% jmenovitého výkonu zařízení v trvalém provozu, možností modulace výkonu kotle podle odběru tepla otopným systémem, vysokou účinností spalování (cca 95%) a celkově vysokou účinností zařízení (cca 91%).

Komfort uživatele peletkového kotle lze zajistit prostřednictvím řady doprovodných zařízení.

Řada dnešních kotlů ji již vybavena plnou automatizací spalovacího procesu včetně automatického zapalování, automatického čištění teplosměnných ploch a automatického vynášení popela.

Základní možností, jak řídit provoz kotle na pelety je použití běžného pokojového termostatu, je ovšem možno použít i systémy pro ekvitermní regulaci s teplotními čidly umístěnými vně budovy, které mohou uživateli kromě stabilní tepelné pohody i úsporu paliva a tedy i provozních nákladů.

Úplný bezobslužný provoz kotle lze docílit doplněním systému o některý typ sezónního zásobníku na pelety (interní - látkový, pevný, vestavěný nebo externí nadzemní či podzemní) a dopravníku pelet (šnekový, pneumatický, gravitační).

Při tom všem nelze pominout fakt, že kotel, byť automatický, je jen jednou z částí otopného systému a dobrou funkčnost musí vykazovat nejen kotel, ale i celý otopný systém (radiátorový, plošný nebo i teplovzdušný) a komín.

Nejkompletnější přehled o parametrech automatických kotlů na pelety lze najít na zde, což je seznam kotlů, na které lze získat dotace v SRN, včetně uvedení typů kotlů a jejich základních technických parametrů, v seznamu lze nalézt i kotle českých výrobců.

Společnost PONAST spol. s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí je jedním z výrobců automatických kotlů na pelety v ČR. Uživateli kotlů jsou zákazníci nejen z ČR, SR, ale i dalších 15 zemí Evropy.

Firma vyrábí v současné době 3 řady kotlů na pelety.

Řada KP 10-20-50 je určena konstrukčně i cenově především pro domácí trh a výkonově pokrývá tepelnou spotřebu v intervalu 4,5 - 48 kW. Kotle lze řadit i do kaskád - tak lze dosahovat i celkového výkonu cca 200 kW.

Řada KP 11-21-51 svými parametry vyhovuje i přísným podmínkám zahraničních trhů a především požadavkům na emisní a účinnostními parametry.

Řada KP 12-22-62 zahrnuje kotle s plnou automatizací provozu - včetně automatického čištění výměníku a vynášení popela mimo kotel. Tyto kotle vykazují špičkové emisní parametry a to i ve srovnání s evropskou konkurencí.

Všechny kotle fy PONAST jsou certifikovány podle evropské normy EN 303.5, jsou zařazeny ve 3.třídě podle této normy a splňují dotační podmínky SFŽP. Emisní parametry kotlů jsou srovnatelné s kotli evropské špičky, přesto jsou cenově dostupné i pro zákazníky v ČR.

Automatické kotle na pelety řady KP lze s výhodou použít v celé řadě odlišných instalací tepelných zdrojů. Od malého rodinného domu, před rekonstruované starší objekty, průmyslové a zemědělské provozovny až po bytové domy, penziony a hotely. Kotle lze také dodávat zabudované v kontejnerových kotelnách - pro stabilní i mobilní použití.

Ekonomiku provozu peletových kotlů lze posuzovat z různých hledisek - na www.tzb-info.cz lze namodelovat provozní náklady pro různá paliva a typy tepelných zdrojů a zorientovat se tak v předpokládané spotřebě a cenové náročnosti různých způsobů vytápění.

Ekonomickou výhodnost lze také dokumentovat na realizovaných instalacích - porovnáním předchozích a současných nákladů na vytápění.

Investiční náročnost pořízení peletového vytápění závisí především na konfiguraci systému v závislosti na požadovaném komfortu.

Vytápění peletami si v podmínkách ČR získává své "místo na slunci" a za posledních 8 let narostla řada těch, kteří přicházejí na výstavy a prezentace s množstvím poznatků a informací o peletách a kotlích na pelety. Na druhé straně obecná informovanost je minimální, v ČR v podstatě neexistuje jednotná platforma, která by byla vytvořena za účelem systematické podpory obnovitelných zdrojů energie. "Nenároková" finanční podpora investic pro nové tepelné zdroje ze strany SFŽP také není cestou, která by přinášela jednoznačné výsledky a motivaci k výměně starých topidel za nové na zcela jiné technologické úrovni.

S ohledem na vývoj cen energií, trendy v ochraně životního prostředí a rostoucí požadavky uživatelů na komfort vytápění lze předpokládat, že automatické vytápění peletami je jednou z reálných možností získávání tepelné energie i v podmínkách ČR pro budoucí období.

Kontaktujte nás

604 222 554

Levné dřevěné pelety

picture picture picture picture
Dřevěné pelety zavážíme po celé České republice. Praha, České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Prachatice, Milevsko, Třeboň, Týn nad Vltavou, Vimperk, Dačice, Sezimovo Ústí, Kaplice, Soběslav, Vodňany, Blatná, Veselí nad Lužnicí, Bechyně, Trhové Sviny, Hluboká nad Vltavou, Protivín, Lišov, Větřní, Borovany, Velešín, Planá nad Lužnicí, Volary, Suchdol nad Lužnicí, Zliv, České Velenice, Nová Bystřice, Brno, Znojmo, Hodonín, Břeclav, Vyškov, Blansko, Kyjov, Veselí nad Moravou, Boskovice, Kuřim, Ivančice, Tišnov, Mikulov, Šlapanice, Letovice, Bučovice, Dubňany, Slavkov u Brna, Moravský Krumlov, Hustopeče, Rosice, Strážnice, Rousínov, Modřice, Pohořelice, Oslavany, Adamov, Vracov, Bzenec, Ratíškovice, Velké Opatovice, Velké Bílovice, Zbýšov, Lanžhot, Mutěnice, Rájec-Jestřebí, Židlochovice a další. Zobrazte si vybrané větší obce na území České republiky, do kterých zavážíme pelety.